Search

Plán rozprávok v školskom roku 2023/24

 

obdobie

Tematický celok/   rozprávka

zameranie

04.-08.09.


Pinokio

Spomienky na prázdniny, zoznámenie sa s prostredím MŠ, s novými kamarátmi,

11.09.-14.09.Snehulienka a sedem trpaslíkov

Pracovné činnosti zamestnancov MŠ, rodičov a príbuzných – povolania, prístroje a pomôcky, ktoré používajú, tvorenie pravidiel triedy

18.09.-22.09.

O pampúšikovi

Blízke okolie MŠ – bydlisko, sídlisko, moja cesta do MŠ, vzdialenosť,  základné dopravné pravidlá pre  chodcov (dopravné značky, semafór, prechod pre chodcov)

25.09.-29.09.

O medovníkovom domčeku

Prírodné okolie MŠ -  lúka/les, dedina/mesto, pravidlá správania sa v prírode/na sídlisku

02.10.-06.10.

O gaštankovi

Jesenné plody a prírodniny jedlé/nejedlé, ich tvorivé využitie, upratovanie v školskej záhrade

09.10-13.10.

O jabĺčkovej princeznej ...

Ovocie – domáce/ tropické, dozrievanie, uskladnenie ovocia a jeho význam pre zdravie, farby

16.10.-20.10.

O repe

Jesenné práce na poli a v záhrade, zelenina a jej význam pre zdravie, veľkosť/počet

23.10.-27.10.

Červená Čiapočka/ Janko Hraško

Rodina, príbuzní, vzťahy, spoločenské pravidlá správania sa – pozdrav, privítanie, úcta k starším a handicapovaným ľuďom

30.10.-10.11.

Pod hríbom

Hlavné znaky jesene, stromy, kríky, huby - ich život a časti

13.11.-16.11.

Ježko Separko

 

Jesenné upratovanie areálu MŠ, zber papiera, separácia odpadu a jeho tvorivé využitie, environmentálne hry - ochrana životného prostredia a prírody

20.11.-24.11.

Žabiatko 


 

Charakteristické znaky jesenného počasia (dážď, vietor, hmla), experimentovanie s vodou a vzduchom

27.11.-01.12.

Roztopašná veverička

 

Význam lesa pre život a zdravie, príprava zvierat a vtákov na zimu, pomoc ľudí

04.12.-08.12.

O dvanástich mesiačikoch

 

Orientácia v čase, časové vzťahy – časti dňa, včera, dnes, zajtra, názvy dní a mesiacov

11.12.-15.12.

Deduškova rukavička


 

Hlavné znaky zimy, starostlivosť človeka o lesné  zvieratá a vtáky v zime, poradie

18.12 -22.12.  

Vianočná rozprávka


 

Príprava a prežívanie Vianoc  v MŠ, v rodine, tradície, poznávanie materiálov a ich vlastností, tvorba vianočných ozdôb a darčekov pre blízkych

08.01.-12.01.

Snehová kráľovná

Podobenstvá a vlastnosti vody – experimentovanie, prírodné javy  ovplyvnené počasím (kalamity, lavíny, poľadovica), vplyv zimy na rastliny a živočíchy

15.01.-19.01.  

Janka a Danka


Zimné športy, bezpečnosť  pri zimných radovánkach, výber odevu a obuvi vzhľadom k ročnému obdobiu a športu

22.01.-26.01

Bol raz jeden život

Vonkajšie a vnútorné časti tela, ich funkcie, pozitívny postoj k vlastnému telu, hygiene a zdraviu

29.01.-02.02.

Evička nám ochorela


 

Zásady ochrany  zdravia a bezpečnosti (chemikálie, zápalky, lieky, spotrebiče, neznáme  prírodniny, neznáme osoby), záchranné systémy

Prípravky: Práca lekára a zdravotníkov, správanie sa u lekára, osobná hygiena, zdravé/nezdravé potraviny a nápoje, hygiena potravín.

05.02.-09.02.

Šašo sa radoval, zajtra je karneval


Ľudové tradície - fašiangy, karneval, pravidlá spoločenského správania,

12.02.-16.02.

Doktor Jajbolíto I.,III.,V.tr.


Paxi – mimozemšťan

II., IV., VI.

Práca lekára a zdravotníkov, správanie sa u

lekára, osobná hygiena, zdravé/nezdravé potraviny

a nápoje, hygiena potravín.

 

Slnečná sústava, vesmír, Zem, Mesiac, ročné

obdobia, deň/noc, vzdialenosť, veľkosť

19.-23.02.

Z rozprávky do rozprávky

Poézia/próza, autorská/ľudová rozprávka, verš, rým, filmové a rozhlasové spracovanie rozprávok, dramatizácia, tvorivá dramatika, maňušky a bábky

26.02.-01.03.
Jarné prázdninyS maliarom okolo sveta

Zem, svetadiely a krajiny; krajina, kde žijeme (EU). Poznávanie odlišností medzi ľuďmi (farba pleti, rôznorodosť jazykov, miesta života na Zemi, prijímanie ľudí podľa ich vlastností – povaha, charakter, emócie)

04.-08.03.

Knižka – múdrosti chyžka

Kniha – tvorba, výroba, časti, druhy (žánre), výroba vlastnej knihy, starostlivosť o knihy, pregramotnosť

11.-15.03.

Čin Čin

Zmeny v prírode na jar (počasie, príroda, oblečenie, šport) a ich vplyv na správanie zvierat a vtákov (zobúdzanie, prílet, hniezdenie, spev)

18.-22.03.

Včielka Maja

Záhradné/izbové rastliny a starostlivosť o ne (siatie, sadenie, kyprenie, polievanie), podmienky života rastlín a ich význam pre život a zdravie človeka (liečivé rastliny), ochrana prírody a životného prostredia (chránené rastliny),

11.-28.04.

Veľkonoční zajkovia

Ľudové tradície, príprava a prežívanie veľkonočných sviatkov doma a v MŠ (vinše, kraslice, veľkonočné jedlá, výzdoba, jarné hry)

02.-05.04.

Kačiatko a kuriatko

Domáce a hospodárske zvieratá a ich mláďatá - spôsob života, starostlivosť, úžitok, bezpečnosť pri styku so zvieratami

08.-12.04.

Janko Polienko

Stromy a kríky, listnaté/ihličnaté, súvislosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou, význam drevín pre človeka, hmyz, zvieratá a vtákov

15.-19.04.

Tri prasiatka

Obytné stavby dom/panelák, exteriér (dvor, záhrada) a interiér (izby, zariadenie), moje mesto, krajina, hlavné mesto SR - symboly štátnosti (vlajka, znak, hymna)

22.-26.04. 

Tri svište

 

Využitie odpadového materiálu, environmentálne hry - ochrana životného prostredia a prírody pred znečistením (odpadky - nebezpečie požiaru)

29.04.-03.05.

Šípková Ruženka


 

Narodenie dieťaťa, starostlivosť rodičov o dieťa, vzťahy v rodine - láska, vzájomná pomoc, ochrana

06.-10.05.

Škaredé kačiatko

 

Štruktúra rodiny, roly jej členov, povolania a záľuby a ich význam pre rodinu, Deň matiek – emócie, úcta a pomoc detí v rodine

13.-17.05.

Krtko v meste

 

Dopravné prostriedky – miesta a spôsob pohybu, význam (vzdialenosť, rýchlosť),   negatívne dôsledky doprav. prostriedkov na životné prostredie (exhaláty), základné dopravné pravidlá pre  cyklistov

20.-24.05.

Leví kráľ


 

Exotické zvieratá - starostlivosť, miesto výskytu, spôsob obživy a života vo voľnej prírode, nebezpečenstvo priblíženia sa k nim

27.-31.05. 

Krtko a potopa


 

Vlastnosti piesku, kameňa, pôdy, vody, význam  neživej prírody pre rastliny, živočíchy a človeka, význam vody pre zachovanie života na Zemi, nebezpečenstvo zavalenia, zasypania, potopy a utopenia

03.-07.05.

Ferdo mravec

Charakteristické znaky leta; význam hmyzu pre rastliny (potravinový reťazec); nebezpečenstvo kontaktu s hmyzom; záhradné kvety, liečivé a chránené rastliny (miesto výskytu a význam); kolobeh vody (voda a pevnina). Ochrana prírody pred znehodnotením a poškodzovaním.

10.-14.06. 

Malá morská víla


Leto - oddych, relaxácia, vodné toky
(jazero, rieka, more), život vo vode,
slnko ako liek i ohrozenie (úpal, pitný režim, ochrana pred lúčmi UV, vysychanie prírody, nebezpečenstvo požiaru)

17.-21.06.

Nevedkove dobrodružstvá

Cestovanie, spôsoby dopravy, zážitky z výletov a dovoleniek, pomenovanie navštívených  krajín, miest.

24.-28.06.

Lolek a Bolek


 

Športy: na náradí (preliezačky , kladiny, hojdačky, kĺzačky), s náčiním (lopta, loptička, košík, tanier), dopravné (bicykel, korčule, kolobežka ) vodné, 
 01.-31.07.  Materská škola v prevádzke počas letných prázdnin 2024  Rekreačné činnosti, športy, pohybové hry a činnosti na školskom dvore, na náradí (preliezačky, kladiny, hojdačky, kĺzačky), s náčiním (lopta, loptička, košík, tanier), dopravné (bicykel, korčule, kolobežka)
 01.-30.08. Materská škola mimo prevádzky počas letných prázdnin 2024