Search

Plán rozprávok v školskom roku 2019/20

 

obdobie

Tematický celok/   rozprávka

zameranie

02.09.-06.09.


Pinokio

Spomienky na prázdniny, zoznámenie sa s prostredím MŠ, s novými kamarátmi,

09.09.-13.09.Snehulienka a sedem trpaslíkov

Pracovné činnosti zamestnancov MŠ, rodičov a príbuzných – povolania, prístroje a pomôcky, ktoré používajú, tvorenie pravidiel triedy

16.09.-20.09.

O pampúšikovi

Blízke okolie MŠ – bydlisko, sídlisko, moja cesta do MŠ, vzdialenosť,  základné dopravné pravidlá pre  chodcov (dopravné značky, semafór, prechod pre chodcov)

23.09.-27.09.

O medovníkovom domčeku

Prírodné okolie MŠ -  lúka/les, dedina/mesto, pravidlá správania sa v prírode/na sídlisku

30.09.-03.10.

O gaštankovi

Jesenné plody a prírodniny jedlé/nejedlé, ich tvorivé využitie, upratovanie v školskej záhrade

07.10-11.10.

O jabĺčkovej princeznej ...

Ovocie – domáce/ tropické, dozrievanie, uskladnenie ovocia a jeho význam pre zdravie, farby

14.10.-18.10.

Červená Čiapočka

Rodina, príbuzní, vzťahy, spoločenské pravidlá správania sa – pozdrav, privítanie, úcta k starším a handicapovaným ľuďom

21.10.-30.10.

O repe

Jesenné práce na poli a v záhrade, zelenina a jej význam pre zdravie, veľkosť/počet

04.11.-08.11.

Ježko Separko

Jesenné upratovanie areálu MŠ, zber papiera, separácia odpadu a jeho tvorivé využitie, environmentálne hry - ochrana životného prostredia a prírody

11.11.-15.11 N

Žabiatko

 

Charakteristické znaky jesenného počasia (dážď, vietor, hmla), experimentovanie s vodou a vzduchom

18.11.-22.11.

Pod hríbom


 

Hlavné znaky jesene, stromy, kríky, huby - ich život a časti

25.11.-29.11.

Roztopašná veverička

 

Význam lesa pre život a zdravie, príprava zvierat a vtákov na zimu, pomoc ľudí

04.12.-06.12.

O dvanástich mesiačikoch

 

Orientácia v čase, časové vzťahy – časti dňa, včera, dnes, zajtra, názvy dní a mesiacov

09.12.-13.12.

Deduškova rukavička


 

Hlavné znaky zimy, starostlivosť človeka o lesné  zvieratá a vtáky v zime, poradie

16.12 -20.12.  

Vianočná rozprávka


 

Príprava a prežívanie Vianoc  v MŠ, v rodine, tradície, poznávanie materiálov a ich vlastností, tvorba vianočných ozdôb a darčekov pre blízkych

07.01.-10.01.

Snehová kráľovná

Podobenstvá a vlastnosti vody – experimentovanie, prírodné javy  ovplyvnené počasím (kalamity, lavíny, poľadovica), vplyv zimy na rastliny a živočíchy

13.01.-17.01.  

Janka a Danka


Zimné športy, bezpečnosť  pri zimných radovánkach, výber odevu a obuvi vzhľadom k ročnému obdobiu a športu

20.01.-24.01

Bol raz jeden život

Vonkajšie a vnútorné časti tela, ich funkcie, pozitívny postoj k vlastnému telu, hygiene a zdraviu

27.01.-31.01.

Evička nám ochorela


 

Zásady ochrany  zdravia a bezpečnosti (chemikálie, zápalky, lieky, spotrebiče, neznáme  prírodniny, neznáme osoby), záchranné systémy

Prípravky: Práca lekára a zdravotníkov, správanie sa u lekára, osobná hygiena, zdravé/nezdravé potraviny a nápoje, hygiena potravín.

03.02.-07.02.

Šašo sa radoval, zajtra je karneval


Ľudové tradície - fašiangy, karneval, pravidlá spoločenského správania,

10.02.-14.02.

Doktor Jajbolíto I.,III.,IV. V.tr.


Paxi – mimozemšťan

Práca lekára a zdravotníkov, správanie sa u

lekára, osobná hygiena, zdravé/nezdravé potraviny

a nápoje, hygiena potravín.

 

Slnečná sústava, vesmír, Zem, Mesiac, ročné

obdobia, deň/noc, vzdialenosť, veľkosť

     

 

 

 

 

Informácie pre rodičov o aktivitách na 1. polrok šk. roka 2013/2014.

Informácie pre rodičov o aktivitách na 2. polrok šk. roka 2013/2014.

Informácie pre rodičov o aktivitách na 1. polrok šk. roka 2014/2015.

Informácie pre rodičov o aktivitách na 2. polrok šk. roka 2014/2015.

Informácie pre rodičov o aktivitách na šk. rok 2015/2016.