Search

2% z dane

 

      Vážení rodičia a priaznivci MŠ

 Poslaním Občianského združenia je podieľať sa v spolupráci s materskou školou na výchove a vzdelávaní detí. Finančné prostriedky získané z podielu 2% dane z príjmu umožnia podporiť a organizovať športové a vzdelávacie aktivity a taktiežmateriálne doplniť  jednotlivé triedy materskej školy.

    Dovoľujeme si Vás teda osloviť so žiadosťou o podporu týchto cieľov.


    Vopred ďakujeme za Vašu podporu 

    Výbor OZ Potvrdenie o zaplatení dane - pdf

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane - pdfÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:


Názov: Občianske združenie pri Materskej škole na Juhoslovanskej ul. č. 4 v Košiciach

Forma: Občianske združenie

Adresa: Juhoslovanská 4, 04013 Košice

IČO: 42110858

Číslo účtu: SK29 1111 0000 0010 9212 2009