Search

Telocvičňa 2020

Nedávno naši budúci prváčikovia navštívili Základnú školu na Belehradskej ulici, kde sa zúčastnili tradičnej hodiny telocviku. 

Ukončenie Erasmus +

Posledný deň návštevy deti hosťom zatancovali ľudovú hru Čižíček, čižíček s hudobným sprievodom od p. učiteľky Andrejky. Mali sme online stretnutie s deťmi z partnerských krajín, odovzdali sa certifikáty a darčeky a rozlúčili sme sa s návštevou. 

Tvorivé dielne - Erasmus +

Deti spolu s hosťami robili rôzne aktivity, vytvárali ornamenty tupovaním, otláčaním, modelovaním, kreslením. 

 

Privítanie hostí - Erasmus +

Našich hostí z partnerských krajín sme privítali na ľudovú nôtu, následne sa vyberalo víťazné logo projektu F.E.E.L

 

Deň starých rodičov

Divadelné predstavenie pre naše deti a ich starých rodičov. 

 

Deň materských škôl 2019

Pri príležitosti dňa materských škôl sme sa zapojili do tejto akcie kresbami detí. Všetky práce detí sú vystavené na Magistráte mesta Košice.