Search

Privítanie hostí - Erasmus +

Našich hostí z partnerských krajín sme privítali na ľudovú nôtu, následne sa vyberalo víťazné logo projektu F.E.E.L