Search

ERASMUS plus - V Materskej škole Kraczkowa v Poľsku

Naše pani učiteľky v rámci programu ERASMUS plus navštívili prvú z partnerských krajín - Poľsko. Vrátili sa domov plné zážitkov a nových skúseností.