Search

Ukončenie Erasmus +

Posledný deň návštevy deti hosťom zatancovali ľudovú hru Čižíček, čižíček s hudobným sprievodom od p. učiteľky Andrejky. Mali sme online stretnutie s deťmi z partnerských krajín, odovzdali sa certifikáty a darčeky a rozlúčili sme sa s návštevou.