Search

Pedagogický personál MŠ v školskom roku 2023/24

I. trieda: 2-3 ročné deti

Janette Andrejková

Andrea Rendošová

Ing. Marcela Šterbáková

II. trieda: 4-6 ročné deti

Monika Forraiová

Mgr. Zuzana Vašková

 III. trieda: 3-4 ročné deti

Monika Lipovská

Jana Kovaľová

IV. trieda: 4-6 ročné deti

Iveta Nováková

Mgr. Milada Majerská

V. trieda: 3-5 ročné deti

Adriana Šudíková

Daša Lehotská

 VI. trieda: 4-6 ročné deti

Mgr. Jana Nagy

Mária Borisová

 

 Nepedagogický personál:

Hospodársko-ekonomický zamestnanec: Ing. Jela Albrechtová

Prevádzka:    Jana Borovská

      Monika Kašperová

       Žlemíra Halušková

       Mária Konradyová


Vedúca školskej jedálne: Dagmar Hiščáková

Kuchyňa:                           Monika Popovičová

    Marcela Tipanová

    Renáta Pribulová