Search

Pedagogický personál v školskom roku 2017/18

I. trieda:

Daša Lehotská

Janette Andrejková

Ing. Marcela Šterbáková

II. trieda:

Mgr. Zuzana Vašková

Monika Forraiová

 III. trieda:

Mária Borisová

Danica Paďourová

IV. trieda:

Andrea Rendošová

Iveta Takácsová

V. trieda:

Jana Kovaľová

Monika Lipovská

VI. trieda:

Mgr. Milada Majerská

Eva Kollárová