Search

Pedagogický personál MŠ v školskom roku 2019/20

I. trieda:

Andrea Rendošová

Janette Andrejková

Ing. Marcela Šterbáková

II. trieda:

Mgr. Zuzana Vašková

Monika Forraiová

 III. trieda:

Jana Kovaľová

Monika Lipovská

IV. trieda:

Mgr. Milada Majerská

Iveta Nováková

V. trieda:

Daša Lehotská

Adriana Šudíková

VI. trieda:

Danica Paďourová

Mária Borisová

 

 Nepedagogický personál:

Hospodársko-ekonomický zamestnanec: Ing. Jela Albrechtová

Prevádzka:  Monika Kašperová

      Jana Borovská

      Žlemíra Halušková

      Katarína Jarošová


Vedúca školskej jedálne: Dagmar Hiščáková

Kuchyňa:                        Terézia Kokindová

   Mária Konradyová

   Mária Čarná