Search

Organizácia dňa v materskej škole

 

Pevne stanovený čas  

6.00 - 7.00

7.00 - 7.45


-schádzanie sa deti v III. triede

-schádzanie sa detí vo vlastných triedach


Rámcovo stanovený čas 6.00 -  8.30                    

Hry a činnosti podľa výberu detí

Vzdelávacia aktivita

Zdravotné cvičenie

 

Pevne stanovený čas       

8:30 - 9:10

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

 (osobná hygiena, stravovanie)
Rámcovo stanovený čas 
9.10 -  11.00

                    

Vzdelávacia aktivita

Pobyt vonku

Pevne stanovený čas       

11.00 - 15.00


Činnosti zabezpečujúce životosprávu       (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok)

Pevne stanovený čas      15.00 -  16.00   

            

Záujmové činnosti

Krúžky

Rámcovo stanovený čas   

15.00 -17.00                   
 

Hry a činnosti podľa výberu detí

(v jarných a letných mesiacoch realizované vonku)

Pevne stanovený čas

16.00 - 17.00                                  

Sústredenie všetkých detí v III. triede