Search

Aktuálne oznamy

OZNAMY

JEDÁLNY LÍSTOK

 

Telefonický kontakt MŠ: 0911 891 669

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice https://static.kosice.sk/vzn/doc/l1azQkb4MMApse/vzn237.pdf
 

 Prevádzka MŠ 06.00-07.00 zberná III. trieda; 07.00 - 16.00 všetky triedy; 16.00-  17.00 zberná III. trieda;

o 17.00 koniec prevádzky MŠ (pri školských akciách koniec prevádzky maximálne o 18.00)

poplatky: http://msjuhoslovanska.sk/index.php/o-skolke/poplatky-v-ms

   

Školský rok 2023/24 

JÚN

03.-07.06.24 téma Ferdo mravec

 (Charakteristické znaky leta; význam hmyzu pre rastliny (potravinový reťazec); nebezpečenstvo kontaktu s hmyzom; záhradné kvety, liečivé a chránené rastliny (miesto výskytu a význam); kolobeh vody (voda a pevnina). Ochrana prírody
pred znehodnotením a poškodzovaním
)

Sranda banda MDD s rodičmi

 03.06.2024

 zábavné popoludnie

Exkurzia v dielňach

 Ústredia ľudovej a umeleckej výroby

05.06.2024 dopoludnia
 interaktívne zážitkové vzdelávanie a poznávanie o tradičných remeslách

5-6 ročné deti

Školská olympiáda

princípy FAIR PLAY

06.06.2024 dopoludnia
 individuálne a skupinové športy

pre všetky deti

10.-14.06.24 téma Malá morská víla

(Leto - oddych, relaxácia, vodné toky (jazero, rieka, more), život vo vode, slnko ako liek i ohrozenie (úpal, pitný režim, ochrana pred lúčmi UV, vysychanie prírody, nebezpečenstvo požiaru))

  Deň otcov – pomôž mi...

12.06.2024 14.30-16.30
 polytechnická a pracovná výchova v MŠ

5-6 ročné deti s ockom na terase pri II. a IV. triede

Prosíme ockov, aby si z domu doniesli nadbytočné

klinčeky a skrutky do dreva

 

ZÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ

 vystúpenie detí pre rodičov a prezentácia

hudobno-pohybovej a umeleckej výchovy detí

13.06.2024 o 15.30 na školskom dvore
 všetky triedy

17.-21.06.24 téma Nevedkove dobrodružstvá

(Cestovanie, spôsoby dopravy, zážitky z výletov a dovoleniek, pomenovanie navštívených  krajín, miest.)

Rozlúčková slávnosť predškolákov

18.06.2024 IV. trieda 16.00

19.06.2024 II. trieda 16.00

20.06.2024 VI. trieda 16.00

 podľa informácií triednych učiteliek

Svetový deň hudby – výchovný koncert

21.06.24 dopoludnia

zážitkové vzdelávanie všetky triedy

 24.-28.06.24 téma Lolek a Bolek

(Športy: na náradí (preliezačky , kladiny, hojdačky, kĺzačky), s náčiním (lopta, loptička, košík, tanier), dopravné (bicykel, korčule, kolobežka ) vodné)

Hurá LETO

 25.06.2024 od 14.30 do 16.30
 súťažno-zábavné popoludnie s rodičmi na školskom dvore

Požiarny poplach - nácvik

 27.06.2024 dopoludnia
 zásady civilnej ochrany

 

V ZMYSLE POKYNOV ZRIAĎOVATEĽA:

 

LETNÁ PREVÁDZKA MŠ

 

Počas mesiaca júl 2024 chodia do MŠ len nahlásené deti

 

z MŠ Juhoslovanská 4 a Havanská 26 Košice

 

01.- 31.07.2024 zmiešané triedy

 

 

LETNÝ ZÁTVOR MŠ

 

 Počas mesiaca august 2024 bude naša MŠ

 

mimo prevádzky, náhradné MŠ:

 

MŠ Havanská 26 a MŠ Budapeštianska 1 Košice

 

len pre nahlásené deti s vopred zaplatenou stravou

 

01.- 30.08.2024

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Juhoslovanská 4 Košice

 

od 02. 09. 2024

 

 

 

Prajeme Vám krásne a pohodové leto 2024

 

a ďakujeme za skvelú spoluprácu v školskom roku 2023/24

 

 

 

Získali sme:

 

  ***

Naša materská škola Ťahanovských v novinách:

https://tahanovce.sk/wp-content/uploads/2023/12/Tahanovske-noviny-3_2023_web.pdf


           

 Milé deti, milí rodičia,

vytvorili sme uzavretú skupinu rodičov na FB MŠ Juhoslovanská 4, Košice - učíme sa doma na https://www.facebook.com/groups/235376744501084

Ak máte záujem dostávať informácie k vzdelávaniu a výchove detí, pridajte sa

Ďalšie zaujímavé informácie a nápady nájdete na:

portál EDUWORLD - množstvo inšpirácií, vzdelávacích, pracovných a pohybových aktivít pre predškolákov a mnoho zaujímavých článkov –

https://eduworld.sk/cl/66/rodicia-predskolakov/aktivity-a-hry-pre-deti

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/kreativne-napady-z-papiera/?fbclid=IwAR24bzH_XA4s1w0y2De05BANmzySWz5YD_Fm2hLz84lugwtqd_IjgngBVf8

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/21-napadov-na-prekrasne-jarne-tvorenie/?fbclid=IwAR0G3le8Tiqieipkrw8FAbHYJpqNE9c1WHoRnYPSZCneCdfd_OgO4C2ERDk

pracovné listy a hlavolamy –

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/vydavatelstvo-infra-ponuka-edukacne-materialy-zadarmo/?fbclid=IwAR3dEUali14ewTGGLV3B1gt9qOujclGaDXFQmIYjw9JBGlhjzk03qIwrcmQ

školský portál – aktivity škôlkar (netreba sa registrovať, len ak chcete aktivity dostávať aj naďalej)

https://www.skolskyportal.sk/activity-types/skolkar

rozprávky na počúvanie –

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra/rozpravky

vzdelávanie –

https://viki.iedu.sk/resources/browser/vychovy

rozprávka Bola raz jeden život Dýchanie 1. časť –

https://www.youtube.com/watch?v=RUYTWrWqALg&feature=share&fbclid=IwAR17a5ptmOqkRlv3asOw690mIq-wu4bTwkmh9Xhr9tjXwILNzhue8sCyBqw

rozprávka bol raz jeden život Dýchanie 2. časť

https://www.youtube.com/watch?v=mveRoRphW8k&feature=share&fbclid=IwAR0RgnKbUWYEqzTtko8-ct1BvVhD29RS2qauh5Ue_24_7bRBM1OqsjFH9tY

online škôlka -

https://www.facebook.com/Skolkadomaonline/photos/a.108602587435179/117016133260491/?type=3&theater

matematika – geometria –

https://www.facebook.com/VydavatelstvoProSolutions/videos/2260320107596995/UzpfSTEwMDAwMDE5NDExMzQ2MDozNDA4OTU0OTcyNDU0Mjcz/

pokusy a experimenty –

https://www.facebook.com/auntyacid/videos/3105480546196953/UzpfSTEwMDAwMDE5NDExMzQ2MDozNDA2ODI1NDM5MzMzODkz/

kreslenie na štvorcový papier –

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=667677880443010&set=pcb.667678613776270&type=3&theater


online vzdelávacie portály zdarma s heslami pre ZŠ a MŠ –

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu/?fbclid=IwAR1x1oXRUd_0lSsEqMuVQfVhDNsD5Q9kGSp33idutFzQDzhn_yC5L8-dpqY 

°

Vážení rodičia,

aj v školskom roku 2021/22 bol členmi OZ pri MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach schválený príspevok 60€ na rok alebo po 30€ v dvoch polročných splátkach.  Prosíme, aby ste nedoplatky zaplatili čo najskôr na účet OZ. V tomto príspevku sú zahrnuté platby za kultúrne akcie, pitný režim,  darčeky, učebné a športové pomôcky pre deti.

Ďakujeme