Search

Aktuálne oznamy

pozvánka

 JANUÁR

 MILÍ RODIČIA

srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov 5-6 ročných detí s psychologičkou, učiteľkami MŠ a prvého ročníka ZŠ

Školská zrelosť

21. 01. 2019 16.00 v VI. triede

*

Jednou nohou v škole

14.01.-18.02.2020 dopoludnia

5 aktivít na zlepšenie vzájomných vzťahov 5-6ročných detí v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach

 

°

Vážení rodičia,

dňa 12.09.2019 sa konala plenárna schôdza OZ pri MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach, na ktorej bol schválený príspevok 60€ na rok alebo po 30€ v dvoch polročných splátkach.  Prosíme, aby ste nedoplatky zaplatili čo najskôr na účet OZ. V tomto príspevku sú zahrnuté platby za kultúrne akcie, pitný režim,  darčeky, učebné a športové pomôcky pre deti.

Ďakujeme


 

 

 

 Našim zriaďovateľom je mesto Košice