Search

Aktuálne oznamy

pozvánka

Počas jarných prázdnin

26. 02. 2018 - 02. 03. 2018

bude materská škola mimo prevádzky v zmysle pokynov zriaďovateľa.

Náhradná MŠ Čínska 24, Košice.


*


ZÁPIS DO MŠ JUHOSLOVANSKÁ 4 V KOŠICIACH

02. – 04.máj 2018 od 7.30 – 17.00 hod.

 

Podmienky prijatia do našej MŠ:

Do MŠ  prijímame deti od 3 do 6 rokov.

Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku;

s odkladom povinnej školskej dochádzky;

s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Deti od 2 rokov prijímame len vtedy, ak sú v MŠ voľné miesta, ale deti musia mať upevnené hygienické návyky (nepoužívať plienky).

 

Čo ponúkame?

·         prevádzka v MŠ :  od 6.00 – do 17.00 hod

·         príjemný a otvorený pedagogický i nepedagogický  personál

výlety do ZOO, na Alpinku, do lesoparku, zážitkové vzdelávanie, bádateľské aktivity,

prácu s IKT, PC, oboznamovanie sa s  anglickým jazykom,

základy práce s loptou (hádzanie, chytanie, streľba na kôš, driblovanie),

základy pohybovej prípravy, kurzy s profesionálnymi inštruktormi: plavecký, lyžiarsky, korčuľovanie, dopravné ihrisko – bicykle, kolobežky; detská športová olympiáda,

odborné vedenie detí v speve, prednese, vo výtvarnej i tanečnej oblasti,

odborné prezentácie profesionálov (policajti v MŠ, hasiči, dentistka, zdravotníci),

tvorivé dielne pre deti a rodičov na rôzne témy, Vianočná slávnosť, Deň detí, Deň rodiny. Telefonický kontakt:      055/6362094, 0911 891 669, 0903 891 669

 

*

Vážení rodičia,

dňa 19.09.2017 sa konala plenárna schôdza OZ pri MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach, na ktorej bol schválený príspevok 60€ na rok alebo po 30€ v dvoch polročných splátkach.  Prosíme, aby ste nedoplatky zaplatili čo najskôr na účet OZ. V tomto príspevku sú zahrnuté platby za kultúrne akcie, pitný režim,  darčeky, učebné a športové pomôcky pre deti.

Ďakujeme


 

 

 

 Našim zriaďovateľom je mesto Košice