Search

Aktuálne oznamy

OZNAMY

JEDÁLNY LÍSTOK

SEPTEMBER

Začíname s angličtinou

16.09.2020

2x týždenne v II. - VI. triede so svojou pani učiteľkou

         *

 Triedne stretnutia rodičov

-        za každé dieťa len jeden rodič, s rúškom na tvári, s dodržaným odstupom, bez akýchkoľvek príznakov choroby,

22.0920 - utorok 16.00 III. trieda

23.09.20 - streda 16.00 IV. a V. trieda

24.09.20 - štvrtok 16.00 II. a VI. trieda

Keďže I. trieda už stretnutie mala, informácie k Školskému poriadku, voľbe triedneho dôverníka do OZ rodičov a voľbe zástupcov Rady školy budú zverejnené v stredu na chodbičke pred šatňou.

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnia 25.09.20 - piatok počas schádzania a rozchádzania sa detí od 6.30 do 16.00 vo všetkých šatniach.

*

 Milí rodičia,

v školskom roku 2020/21

sa organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách riadia usmernením Oddelenia školstva mesta Košice, pokynmi RÚVZ a odporúčaniami MŠVVaŠ SR.

- čas prevádzky materskej školy je od 6:30 hod. - do 16:30hod.

zberná trieda je zrušená,všetky deti idú rovno do svojich tried,

- rodičia sú povinní:

            - priviesť do MŠ len zdravé deti;

 - v budove MŠ nosiť rúška;

 - dezinfikovať si ruky vo vstupnej chodbe;

 - dodržiavať odstup a ďalšie hygienické opatrenia;

 - zdržať sa v šatni len minimálny potrebný čas;

 - odovzdať učiteľke vypísané dokumenty zverejnené na

 https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-1692020/

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (16.9.2020)
 (vždy po prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 3 dni - počíta sa aj víkend).

 Učiteľka vykoná ranný filter a zmeria teplotu dieťaťa.

Prosíme, aby ste sa oboznámili s dokumentmi na vyššie uvedenej stránke MŠVVaŠ SR

Manuál pre materské školy (16.9.2020), Príloha 5 – Podmienky vstupu do školy (16.9.2020), taktiež s dokumentmi v priestoroch MŠ, dôsledne dodržiavali pokyny pre zákonných zástupcov.

Za Vašu spoluprácu a ochranu zdravia detí, zamestnancov a rodičov navzájom Vám ďakujeme a veríme, že napriek obmedzeniam, nás čaká šťastný a veselý školský rok 2020/21.

Kolektív MŠ  :)

 

Deti prijímame počas celého školského roka, informácie na t.č. 0911891669.


 

Spôsob prijímania detí:

vypísanú žiadosť zo stránky (http://msjuhoslovanska.sk/index.php/tlaciva) potvrdenú lekárom, s podpismi zákonných zástupcov doručte do MŠ.


Telefonický kontakt:  055/6362094, 0911 891 669, 0903 891 669

E-mail:       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Podmienky prijatia do našej MŠ:

1. Do MŠ  prijímame deti od 3 do 6 rokov.

2. Prednostne prijímame deti:

    - ktoré dovŕšili piaty rok veku;

    - s odkladom povinnej školskej dochádzky;

    - s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

3. Deti od 2 rokov prijímame len vtedy, ak sú v MŠ voľné miesta, ale deti musia mať upevnené hygienické návyky - nepoužívať plienky (ani na spanie).

 

Čo ponúkame?

- príjemný a otvorený pedagogický i nepedagogický  personál;

- bádateľské aktivity a zážitkové vzdelávanie v lesoparku, botanickej záhrade, ZOO, Alpinke, dopravnom ihrisku, ÚĽUV, KOSIT, kino Úsmev, Ježko Separko, prírodovedné projekty;

- oboznamovanie detí s  anglickým jazykom bezplatne pre všetky deti od 4 rokov 2x týždenne so svojou učiteľkou, prácu s IKT, PC, medzinárodné projekty so zahraničnými školami cez eTwninning a Erazmus;

- kurzy s profesionálnymi inštruktormi:plavecký, lyžiarsky, korčuľovanie, dopravné ihrisko – bicykle, kolobežky, odrážadlá; detská športová olympiáda, šarkaniáda, základy práce s loptou (hádzanie, chytanie, streľba na kôš, driblovanie), základy pohybovej prípravy;

- príprava detí na vstup do ZŠ - spolupráca so ZŠ, knižnicou, klubom detí, CVČ, psychologičkou;

- odborné vedenie detí v speve, prednese, vo výtvarnej i tanečnej oblasti;

- tvorivé dielne pre deti a rodičov na rôzne témy, Vianočná slávnosť, Deň detí, Deň rodiny;

- odborné prezentácie profesionálov (policajti v MŠ, hasiči, dentistka, zdravotníci);

- záujmové krúžky od 4 rokov s profesionálnymi trénermi CVČ: futbal, tanečný súbor „Myšičky“;

- prevádzka v MŠ :  od 6.00 – do 17.00 hod.


 Milé deti, milí rodičia,

vytvorili sme uzavretú skupinu rodičov na FB MŠ Juhoslovanská 4, Košice - učíme sa doma na https://www.facebook.com/groups/235376744501084

Ak máte záujem dostávať informácie k vzdelávaniu a výchove detí, pridajte sa :)

Ďalšie zaujímavé informácie a nápady nájdete na:

portál EDUWORLD - množstvo inšpirácií, vzdelávacích, pracovných a pohybových aktivít pre predškolákov a mnoho zaujímavých článkov –

https://eduworld.sk/cl/66/rodicia-predskolakov/aktivity-a-hry-pre-deti

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/kreativne-napady-z-papiera/?fbclid=IwAR24bzH_XA4s1w0y2De05BANmzySWz5YD_Fm2hLz84lugwtqd_IjgngBVf8

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/21-napadov-na-prekrasne-jarne-tvorenie/?fbclid=IwAR0G3le8Tiqieipkrw8FAbHYJpqNE9c1WHoRnYPSZCneCdfd_OgO4C2ERDk

pracovné listy a hlavolamy –

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/vydavatelstvo-infra-ponuka-edukacne-materialy-zadarmo/?fbclid=IwAR3dEUali14ewTGGLV3B1gt9qOujclGaDXFQmIYjw9JBGlhjzk03qIwrcmQ

školský portál – aktivity škôlkar (netreba sa registrovať, len ak chcete aktivity dostávať aj naďalej)

https://www.skolskyportal.sk/activity-types/skolkar

rozprávky na počúvanie –

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra/rozpravky

vzdelávanie –

https://viki.iedu.sk/resources/browser/vychovy

rozprávka Bola raz jeden život Dýchanie 1. časť –

https://www.youtube.com/watch?v=RUYTWrWqALg&feature=share&fbclid=IwAR17a5ptmOqkRlv3asOw690mIq-wu4bTwkmh9Xhr9tjXwILNzhue8sCyBqw

rozprávka bol raz jeden život Dýchanie 2. časť

https://www.youtube.com/watch?v=mveRoRphW8k&feature=share&fbclid=IwAR0RgnKbUWYEqzTtko8-ct1BvVhD29RS2qauh5Ue_24_7bRBM1OqsjFH9tY

online škôlka -

https://www.facebook.com/Skolkadomaonline/photos/a.108602587435179/117016133260491/?type=3&theater

matematika – geometria –

https://www.facebook.com/VydavatelstvoProSolutions/videos/2260320107596995/UzpfSTEwMDAwMDE5NDExMzQ2MDozNDA4OTU0OTcyNDU0Mjcz/

pokusy a experimenty –

https://www.facebook.com/auntyacid/videos/3105480546196953/UzpfSTEwMDAwMDE5NDExMzQ2MDozNDA2ODI1NDM5MzMzODkz/

kreslenie na štvorcový papier –

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=667677880443010&set=pcb.667678613776270&type=3&theater


online vzdelávacie portály zdarma s heslami pre ZŠ a MŠ –

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu/?fbclid=IwAR1x1oXRUd_0lSsEqMuVQfVhDNsD5Q9kGSp33idutFzQDzhn_yC5L8-dpqY 

°

Vážení rodičia,

dňa 12.09.2019 sa konala plenárna schôdza OZ pri MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach, na ktorej bol schválený príspevok 60€ na rok alebo po 30€ v dvoch polročných splátkach.  Prosíme, aby ste nedoplatky zaplatili čo najskôr na účet OZ. V tomto príspevku sú zahrnuté platby za kultúrne akcie, pitný režim,  darčeky, učebné a športové pomôcky pre deti.

Ďakujeme


 

 

 

 Našim zriaďovateľom je mesto Košice