Search

Aktuálne oznamy

pozvánka

Milí rodičia,

v zmysle pokynov zriaďovateľa, bude v našej MŠ prerušená prevádzka od 03.08. do 21.08.2020, náhradné MŠ počas prerušenia sú MŠ Budapeštianska 1 a MŠ Havanská 26. Ak nutne potrebujete náhradnú MŠ, prosím nahláste presné termíny (dni) svojej p. učiteľke alebo napíšte na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. ešte tento týždeň.

Ďakujeme za spoluprácu

kolektív MŠ


*

Milí rodičia,

pripravili sme pre 5-6 ročné deti fotenie na tablo dňa 17.06. 2020 (streda)

II. trieda od 9.00 deti v MŠ, od 9.30 deti z domu;

VI. trieda od 10.30 deti v MŠ, od 11.00 deti z domu;

ostatné deti sa budú fotiť len na spoločnú triednu fotografiu okolo 10.00 na školskom dvore

(v prípade dažďa v spoločenskej miestnosti).

Všetky deti sa fotia vo svojom oblečení.

*

Milí rodičia,

 na základe usmernení zriaďovateľa a možností našej MŠ od 15. 06. 2020 pokračujeme v obmedzenej prevádzke na 4 triedy, ktoré môžeme doplniť do počtov 24 detí. Celkove teda môžeme od 15.06. 2020 prijať ešte 36 detí. Z toho dôvodu prosíme rodičov, aby mailom alebo telefonicky nahlásili deti, ktoré už nemôžu zostať doma.

Zároveň sa od 15.06.2020 mení čas prevádzky MŠ od 06.30 do 16.30 - ráno idú deti rovno do svojich tried, popoludní sa rozchádzajú na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia od 16.00 budú v zbernej III. triede.

Otázky a nahlasovanie detí na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo na t.č. 0911 891 669.

Prosíme rodičov, aby naďalej používali v budove MŠ ochranné rúško a dezinfekciu a dávali do MŠ len deti bez akýchkoľvek príznakov choroby.

Ďakujeme, kolektív MŠ

Ak máte informácie od svojich známych, že v inej mestskej časti neboli prijaté deti do MŠ, môžu sa informovať o voľnom mieste v našej MŠ na t.č. 0911891669.


ZÁPIS DETÍ DO NAŠEJ MŠ

Miesto:       MATERSKÁ ŠKOLA JUHOSLOVANSKÁ 4 , KOŠICE

Dátum:       máj 2020

Spôsob:   podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov: vypísanú žiadosť (http://msjuhoslovanska.sk/index.php/tlaciva) bez potvrdenia lekárom, s podpismi zákonných zástupcov pošlite e-mailom (oskenovanú), poštou alebo doručte do poštovej schránky MŠ.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa Vám bude zaslané doporučene poštou po dátume 30. júna 2020.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie  o zdravotnom stave s údajom o povinnom očkovaní, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Telefonický kontakt:  055/6362094, 0911 891 669, 0903 891 669

E-mail:       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Podmienky prijatia do našej MŠ:

1. Do MŠ  prijímame deti od 3 do 6 rokov.

2. Prednostne prijímame deti:

    - ktoré dovŕšili piaty rok veku;

    - s odkladom povinnej školskej dochádzky;

    - s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

3. Deti od 2 rokov prijímame len vtedy, ak sú v MŠ voľné miesta, ale deti musia mať upevnené hygienické návyky - nepoužívať plienky (ani na spanie).

 

Čo ponúkame?

- príjemný a otvorený pedagogický i nepedagogický  personál;

- bádateľské aktivity a zážitkové vzdelávanie v lesoparku, botanickej záhrade, ZOO, Alpinke, dopravnom ihrisku, ÚĽUV, KOSIT, kino Úsmev, Ježko Separko, prírodovedné projekty;

- oboznamovanie detí s  anglickým jazykom bezplatne pre všetky deti od 4 rokov,prácu s IKT, PC, medzinárodné projekty so zahraničnými školami cez eTwninning a Erazmus;

- kurzy s profesionálnymi inštruktormi:plavecký, lyžiarsky, korčuľovanie, dopravné ihrisko – bicykle, kolobežky, odrážadlá; detská športová olympiáda, šarkaniáda, základy práce s loptou (hádzanie, chytanie, streľba na kôš, driblovanie), základy pohybovej prípravy;

- príprava detí na vstup do ZŠ - spolupráca so ZŠ, knižnicou, klubom detí, CVČ, psychologičkou;

- odborné vedenie detí v speve, prednese, vo výtvarnej i tanečnej oblasti;

- tvorivé dielne pre deti a rodičov na rôzne témy, Vianočná slávnosť, Deň detí, Deň rodiny;

- odborné prezentácie profesionálov (policajti v MŠ, hasiči, dentistka, zdravotníci);

- záujmové krúžky od 4 rokov s profesionálnymi trénermi CVČ: futbal, tanečný súbor „Myšičky“;

- prevádzka v MŠ :  od 6.00 – do 17.00 hod.


 Milé deti, milí rodičia,

v tomto období, keď materská škola stíchla a vy - rodičia a deti, trávite spoločne celé dni, posielame Vám všetkým srdečné pozdravy od Vašich učiteliek. Pre poučenie i pre zábavu Vám posielame niekoľko skvelých nápadov, úloh a rozprávok:

portál EDUWORLD - množstvo inšpirácií, vzdelávacích, pracovných a pohybových aktivít pre predškolákov a mnoho zaujímavých článkov –

https://eduworld.sk/cl/66/rodicia-predskolakov/aktivity-a-hry-pre-deti

jarné inšpirácie pre šikovné rúčky –

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/kreativne-napady-z-papiera/?fbclid=IwAR24bzH_XA4s1w0y2De05BANmzySWz5YD_Fm2hLz84lugwtqd_IjgngBVf8

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/21-napadov-na-prekrasne-jarne-tvorenie/?fbclid=IwAR0G3le8Tiqieipkrw8FAbHYJpqNE9c1WHoRnYPSZCneCdfd_OgO4C2ERDk

pracovné listy a hlavolamy –

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/vydavatelstvo-infra-ponuka-edukacne-materialy-zadarmo/?fbclid=IwAR3dEUali14ewTGGLV3B1gt9qOujclGaDXFQmIYjw9JBGlhjzk03qIwrcmQ

školský portál – aktivity škôlkar (netreba sa registrovať, len ak chcete aktivity dostávať aj naďalej)

https://www.skolskyportal.sk/activity-types/skolkar

rozprávky na počúvanie –

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra/rozpravky

vzdelávanie –

https://viki.iedu.sk/resources/browser/vychovy

rozprávka Bola raz jeden život Dýchanie 1. časť –

https://www.youtube.com/watch?v=RUYTWrWqALg&feature=share&fbclid=IwAR17a5ptmOqkRlv3asOw690mIq-wu4bTwkmh9Xhr9tjXwILNzhue8sCyBqw

rozprávka bol raz jeden život Dýchanie 2. časť

https://www.youtube.com/watch?v=mveRoRphW8k&feature=share&fbclid=IwAR0RgnKbUWYEqzTtko8-ct1BvVhD29RS2qauh5Ue_24_7bRBM1OqsjFH9tY

online škôlka -

https://www.facebook.com/Skolkadomaonline/photos/a.108602587435179/117016133260491/?type=3&theater

matematika – geometria –

https://www.facebook.com/VydavatelstvoProSolutions/videos/2260320107596995/UzpfSTEwMDAwMDE5NDExMzQ2MDozNDA4OTU0OTcyNDU0Mjcz/

pokusy a experimenty –

https://www.facebook.com/auntyacid/videos/3105480546196953/UzpfSTEwMDAwMDE5NDExMzQ2MDozNDA2ODI1NDM5MzMzODkz/

kreslenie na štvorcový papier –

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=667677880443010&set=pcb.667678613776270&type=3&theater


online vzdelávacie portály zdarma s heslami pre ZŠ a MŠ –

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu/?fbclid=IwAR1x1oXRUd_0lSsEqMuVQfVhDNsD5Q9kGSp33idutFzQDzhn_yC5L8-dpqY 

°

Vážení rodičia,

dňa 12.09.2019 sa konala plenárna schôdza OZ pri MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach, na ktorej bol schválený príspevok 60€ na rok alebo po 30€ v dvoch polročných splátkach.  Prosíme, aby ste nedoplatky zaplatili čo najskôr na účet OZ. V tomto príspevku sú zahrnuté platby za kultúrne akcie, pitný režim,  darčeky, učebné a športové pomôcky pre deti.

Ďakujeme


 

 

 

 Našim zriaďovateľom je mesto Košice