Search

Aktuálne oznamy

pozvánka

 


D E C E M B E R

 

 

 

Vianočné tvorivé dielne

 

12.12. 2017 15.00-16.30

 

výroba vianočných ozdôb a zimných dekorácií

 

II. a IV. trieda

 

 

 

Vianočná rozprávka

 

14. 12. 2017  9.00

 

  divadelné predstavenie divadlo Portál

 

 

 

Vianočná besiedka

 

   20.12. 2017  o 16.00 na školskom dvore

 

vianočný program detí a učiteliek

 

pohostenie detí a rodičov od detí a rodičov

 


 

 


Vážení rodičia,

dňa 19.09.2017 sa konala plenárna schôdza OZ pri MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach, na ktorej bol schválený príspevok 60€ na rok alebo po 30€ v dvoch polročných splátkach.  Prosíme, aby ste nedoplatky zaplatili čo najskôr na účet OZ. V tomto príspevku sú zahrnuté platby za kultúrne akcie, pitný režim,  darčeky, učebné a športové pomôcky pre deti.

Ďakujeme


 

 

 

 Našim zriaďovateľom je mesto Košice