Search

Aktuálne oznamy

pozvánka

 OKTÓBER

 Ochutnávka zdravej výživy

        03. 10. 2019 15.00 – 16.30

 - školská jedáleň deti a rodičia

  Celodenný výlet projektu ERASMUS plus

11. 10. 2019

- rozprávkové mestečko Habakuky

 - Park Mini Slovensko, Jánska dolina

 - deti s rodičmi

 - deti, ktoré sa zúčastnia výletu budú odhlásené z MŠ

aj zo stravy

 - deti, ktoré sa nezúčastnia výletu,

sú v MŠ ako zvyčajne celodenne

Babka, dedko poďte do škôlky

 15. 10. 2019  (I.,II. a VI. tr.) o 15.30

16. 10. 2019  (IV.,V. a VI. tr.) o 15.30

 divadelné predstavenie Rozprávkový hrniec

     (divadlo Portál) pre deti so starými rodičmi        

v školskej jedálni

Šarkaniáda na školskom dvore

22.-24.10. 2019 - zábavné dopoludnie

 

°

Vážení rodičia,

dňa 12.09.2019 sa konala plenárna schôdza OZ pri MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach, na ktorej bol schválený príspevok 60€ na rok alebo po 30€ v dvoch polročných splátkach.  Prosíme, aby ste nedoplatky zaplatili čo najskôr na účet OZ. V tomto príspevku sú zahrnuté platby za kultúrne akcie, pitný režim,  darčeky, učebné a športové pomôcky pre deti.

Ďakujeme


 

 

 

 Našim zriaďovateľom je mesto Košice