Search

Aktuálne oznamy

OZNAMY

JEDÁLNY LÍSTOK

 

Telefonický kontakt MŠ: 0911 891 669

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice https://static.kosice.sk/vzn/doc/l1azQkb4MMApse/vzn237.pdf
 

 Prevádzka MŠ 06.00-07.00 zberná III. trieda; 07.00 - 16.00 všetky triedy; 16.00-  17.00 zberná III. trieda;

o 17.00 koniec prevádzky MŠ (pri školských akciách koniec prevádzky maximálne o 18.00)

poplatky: http://msjuhoslovanska.sk/index.php/o-skolke/poplatky-v-ms

  

Školský rok 2023/24 

MAREC

 25.03.-28.03.24 téma Veľkonoční zajkovia

 (Ľudové tradície, príprava a prežívanie veľkonočných sviatkov doma a v MŠ (vinše, kraslice, veľkonočné jedlá, výzdoba, jarné hry)

Veľkonočné tvorivé dielne

 26.03. 2024 14.30 - 16.30

terasa II. a IV. trieda

- deti s rodičmi (rodič si vyzdvihne dieťa a príde s ním na terasu k IV. triede, kde spolu vytvoria jeden veľkonočný výrobok podľa vlastného výberu, dajú ho na výstavu a na druhý deň si výrobky vezmú domov.

Vítanie jari – veľkonočná slávnosť

27.03. 2024 dopoludnia

- interaktívne zážitkové vzdelávanie na školskom dvore

- všetky triedy

APRÍL

02.04.-05.04.24 téma Kačiatko a kuriatko

 (Domáce a hospodárske zvieratá a ich mláďatá - spôsob života, starostlivosť, úžitok, bezpečnosť pri styku so zvieratami)

Sokoliari na školskom dvore

 04.04.2024 dopoludnia

 interaktívne zážitkové vzdelávanie a poznávanie

08.-12.04.24 téma Janko Polienko

(Stromy a kríky, listnaté/ihličnaté, súvislosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou, význam drevín pre človeka, hmyz, zvieratá a vtákov)

  Lesná škola Hlinné

09.04.2024 dopoludnia

 interaktívne zážitkové vzdelávanie a poznávanie v lese

5-6 ročné deti

15.-19.04.24 téma Tri prasiatka

(Obytné stavby dom/panelák, exteriér (dvor, záhrada) a interiér (izby, zariadenie), moje mesto, krajina, hlavné mesto SR - symboly štátnosti (vlajka, znak, hymna)

TRI PRASIATKA deti deťom

 16.04.2024 dopoludnia

 tvorivá dramatika

Vychádzka k dedine Ťahanovce

17.04.24 dopoludnia

zážitkové vzdelávanie – porovnávanie mesto - dedina

- triedy II., IV., V. a VI.

Moje mesto, kraj, krajina

Turistické informačné centrum

18.04.24 o 9.30

zážitkové vzdelávanie – Hlavná 48, Košice

- 5-6 ročné deti

22.-26.04.24 téma Tri svište

(Využitie odpadového materiálu, environmentálne hry - ochrana životného prostredia a prírody pred znečistením (odpadky = nebezpečie požiaru)

ARAKOVO výstava vtáctva

 22.04.2024 dopoludnia v MŠ

 interaktívne vzdelávanie a poznávanie

KOSIT exkurzia

 23.-24.04.2024 dopoludnia

 interaktívne zážitkové vzdelávanie a poznávanie

II., IV. a VI. trieda

Ako sa čistí svet

 25.04.2024 dopoludnia

 interaktívne vzdelávanie

so spisovateľkou Zuzkou Vavrovou

29.04.-03.05.24 téma Šípková Ruženka

(Narodenie dieťaťa, starostlivosť rodičov o dieťa, vzťahy v rodine - láska, vzájomná pomoc, ochrana)

Medzinárodný deň tanca

 29.04.2024 dopoludnia

 zábavné dopoludnie

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

 02.-06.05.2024 7.30-16.30

 Vypísanú žiadosť potvrdenú u pediatra doručte na riaditeľstvo MŠ alebo učiteľke do III. triedy alebo do schránky MŠ alebo pošlite poštou.

 

 

Získali sme: