Search

Aktuálne oznamy

Erazmus stretnutie 2015

Medzinárodný projekt ERASMUS v MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach

 

Uplynulý týždeň 9.-13. novembra 2015 sme v našej Materskej škole na Juhoslovanskej 4 v Košiciach hostili učiteľov piatich európskych krajín (Bulharska, Poľska, Veľkej Británie-Škótska, Talianska a Francúzska)  – účastníkov prvého nadnárodného stretnutia projektu ERASMUS plus 2015 KA219 Strategické partnerstvá škôl. Vďaka nášmu dvojročnému projektu „For Learners Around the Globe/F.L.A.G.“ zameranému na Folklór a tradície zúčastnených krajín sa nám už teraz na jeho začiatku podarilo vytvoriť skvelý medzinárodný tím tvorivých a zanietených učiteľov.

Sme šťastní, že počas stretnutia na Slovensku v Košiciach sme okrem tvorby projektových dokumentov a rokovaní o organizácii projektových aktivít mohli našim hosťom ukázať naše krásne mesto v spolupráci s PhDr. Milanom Kolcunom a pripraviť bohatý program v zmysle našich projektových cieľov – Krajina a mesto v ktorom žijeme, Vzdelávací systém našej krajiny, Folklór a tradície. Vzdelávací systém na Slovensku prezentovali riaditeľka Ing. Marcela Šterbáková (koordinátorka projektu) spolu s učiteľkami MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach a riaditelia ZŠ Trebišovská, ZUŠ Kováčska a CVČ Domino, ktorí pripravili príjemné prijatie, prehliadku priestorov školy a školského zariadenia a prispeli aj aktivitou v podobe programu v planetáriu a v keramickej dielni. Folklór a tradície Slovenska sme prezentovali v spolupráci s organizáciami ÚĽUV, Etnografické múzeum Humno a folklórne súbory Železiar a Rendošovci.  Najväčším ocenením pre nás a našich hostí bolo oficiálne prijatie námestníčkou primátora Mesta Košice MUDr. Renátou Lenártovou a vedúcou Oddelenia školstva PaedDr. Máriou Kavečanskou v Historickej radnici a zápis tejto udalosti do kroniky Mesta Košice a tiež milé prijatie u starostu MČ sídlisko Ťahanovce JUDr. Cyrila Betuša.

Máme za sebou hodnotný zážitok medzinárodného porozumenia a spolupráce a užívame si ho s vedomím, že je to len začiatok nášho projektu ERASMUS plus 2015 plného komunikácie, nového poznania, aktivít s deťmi a rodičmi a ďalších štyroch medzinárodných stretnutí v Poľsku, Bulharsku, Škótsku a Francúzsku.

 

 

 

                                                                                                autor  Ing. Marcela Šterbáková