Search

Výzvy 2020

 Výzva:

 

Dňa 15.5.2020 bola vyhlásená zákazka

„Výmena okien, balkónových a vchodových dverí“

prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk

do 27.5.2020 do 08:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady

na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.