Search

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľaMaterská škola, Juhoslovanská 4, 040 13 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).Identifikácia verejného obstarávateľa:Názov a sídlo: Materská škola, Juhoslovanská 4, 040 13 Košice 

Štatutárny zástupca: Ing. Marcela ŠterbákováIČO:  35 553 618

DIČ: 2021729754 Kontakt.: 055/6362094, 0911 891 669

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


 


 


Súhrnná správa č. 1 za I. Q. r. 2014.