Search

ERASMUS plus KA2 2019-22

Medzinárodný projekt ERASMUS plus KA2 2019-2022 v MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach

https://feel-eu.blogspot.com/

Na školské roky 2019-2022 bol našej materskej škole a jej partnerom schálený medzinárodný projekt ERAZMUS plus Priateľské európske zážitkové vzdelávanie - Friendly European Experiential Learning (FEEL). Obsahom projektu boli témy: tradície, životné prostredie, pestovanie rastlín, ekológia, environmentálna výchova, informačné a komunikačné technológie, eTwinning, zážitkové vzdelávanie, objavovanie a experimentovanie, kódovanie.

Priebeh projeku:

 Každá partnerská škola manažovala štyri projektové aktivity:

Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice, Slovensko bola vodcom v umeleckých aktivitách a organizovala aktivity prezentujúce tradície, vlasteneckú a multikultúrnu oblasť projektu. Počas mobility účastníkov na Slovensku v novembri 2019 sa realizovala voľba loga projektu, ktorej predchádzali výtvarné súťaže na každej partnerskej škole. Zvolený a digitálne spracovaný bol slovenský návrh loga (klik na logo projektu Vás presmeruje na blog projektu). Slovenskou koordinátorkou projektu bola v programe iMindMap vytvorená spoločne navrhnutá mapa projektu FEEL (pod textom).

V novembri 2019 naša MŠ manažovala prezentáciu Traditional fairytale/hero from my country https://feel-eu.blogspot.com/2022/04/traditional-heroes.html (tradičná rozprávka/hrdina), vytvorenú z kresieb, príbehov a fotografií z rozprávkových činností detí. Z uvedených kresieb, rozprávok a fotografií zo všetkých partnerských škôl bolo na Slovenskej MŠ vytvorené skutočné anglické rozprávkové leporelo a poštou poslané do všetkých škôl spolu s Vianočnými pohľadnicami a ozdobami od slovenských detí.

Počas roku 2021 sme zozbierala videonahrávky tradičných piesní a tancov detí partnerských škôl v tradičných odevoch a vytvorili video Traditional song, dance and clothing https://feel-eu.blogspot.com/2022/04/traditional-dances.html.

Na mobilite zamestnancov v Rumunsku Slovensko sme prezentovali skúsenosti zo zážitkového vzdelávania a experimentovania voda/vzduch/magnetizmus.

Na záver projektu sme spracovali zo spoločných fotografií zo všetkých mobilít zamestnancov spoločnú fotoknihu a rozposlali ju poštou do všetkých partnerských škôl https://feel-eu.blogspot.com/2022/02/final-book.html

11.-15. novembra 2019 sme v našej Materskej škole na Juhoslovanskej 4 v Košiciach hostili 15 učiteľov štyroch krajín (Rumunska, Poľska, Talianska a Turecka)  – účastníkov prvej Krátkodobej vzdelávacej aktivity pedagógov projektu ERASMUS plus KA229 Strategické partnerstvá škôl. Hneď na začiatku projektu sa nám podarilo vytvoriť skvelý medzinárodný tím tvorivých a zanietených učiteľov. Počas stretnutia na Slovensku v Košiciach sme okrem tvorby projektových dokumentov a rokovaní o organizácii projektových aktivít mohli našim hosťom ukázať naše krásne mesto v spolupráci s PhDr. Milanom Kolcunom a pripraviť bohatý program v zmysle našich projektových cieľov – Krajina a mesto v ktorom žijeme, Vzdelávací systém našej krajiny, Folklór a tradície. Vzdelávací systém na Slovensku prezentovali riaditeľka Ing. Marcela Šterbáková (koordinátorka projektu) spolu s učiteľkami MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach, ZŠ Belehradská 13, ZUŠ Kováčska a CVČ Domino, ktorí pripravili príjemné prijatie, prehliadku priestorov školy a školského zariadenia a prispeli aj remeselnou aktivitou. Folklór a tradície Slovenska sme prezentovali v spolupráci s organizáciami ÚĽUV, Klub milovníkov folklóru a Rendošovci.  Najväčším ocenením pre nás a našich hostí bolo oficiálne prijatie námestníčkou primátora Mesta Košice Mgr.Luciou Gurbáľovou v Historickej radnici a zápis tejto udalosti do kroniky Mesta Košice a tiež milé prijatie u starostu MČ sídlisko Ťahanovce Mgr., Ing. Miloš a Ihnáta.

https://feel-eu.blogspot.com/2019/12/ltta-in-slovakia.html

Na príklade tradičných remeselných dielní na Slovensku organizovali projektové školy vzdelávanie a praktickú remeselnú výrobu svojich tradičných remesiel v školách alebo spolupracujúcich inštitúciách s odbornými lektormi a expertmi. Fotografie činností a výsledkov sme zdieľali na TwinSpace a v spoločnej google disc prezentácii Tradičné remeslá, ktorú manažovala Turecká MŠ https://feel-eu.blogspot.com/2022/04/traditional-crafts.html

 Základná škola ICS G. VERGA Scordia v Taliansku bola organizátorom témy Ekológia a environmentálne zážitkové vzdelávanie a organizátorom stretnutia pedagógov v meste Scordia na Sicílii v októbri 2021 https://feel-eu.blogspot.com/2022/04/ltta-in-italy.html

Talianska škola bola vodcom environmentálnych zážitkových aktivít pre deti a učiteľov - udržateľný rozvoj a recyklovanie odpadu.  Manažovala aktivity e-book - prvý rok projektu https://feel-eu.blogspot.com/2020/06/the-first-project-year.html

Moja škola - prezentácia škôl a vzdelávacích systémov partnerských krajín projektu https://feel-eu.blogspot.com/2022/04/our-schools-educational-systems-of-our.html

Materská škola Przedszkole nr 11, Warsawv Poľsku bola organizátorom stretnutia pedagógov v júli 2021 a projektových aktivít na tému Kultúra a spoločnosť https://feel-eu.blogspot.com/2021/07/ltta-in-poland.html

 Poľská MŠ bola vodcom akrivity Tradičné vianočné a novoročné zvyky https://feel-eu.blogspot.com/2022/04/christmas-and-new-year-traditions.html

Moja obľúbená detská hra s pravidlami - spoločný film vytvorený partnerskými školami https://feel-eu.blogspot.com/2022/04/traditional-games.html

STEM activity - workshopy pre učiteľov a deti v materskej škole v Rumunsku, kde všetky projektové školy prezentovali vlastné skúsenosti zo zážitkového vzdelávania, experimentovania a STEM aktivít. Všetky projektové školy publikovali na portáli eTwinning svoje fotografie a skúsenosti detí s pertovaním rastlín v školských záhradkách.

Materská škola GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 Braila v Rumunsku bola organizátorom stretnutia pedagógov v auguste 2021 a aktivít na tému Technológie a inovácie https://feel-eu.blogspot.com/2022/04/ltta-in-romania.html

Rumunská MŠ bola vodcom aktivít: Moja krajina/mesto/obec - zdieľané online jigsaw puzzles z každej partnerskej školy; Príroda mojej krajiny - obrázky.; Kalendár sviatkov a osláv - súbor kresieb, obrázkov a textov detí a učiteľov https://feel-eu.blogspot.com/2022/04/feel-calender.htmlhttps://feel-eu.blogspot.com/2022/04/feel-calender.html

Materská škola ALIAGA ANAOKULU Aliaga v Turecku organizátorom stretnutia pedagógov v septembri 2021 https://feel-eu.blogspot.com/2022/04/ltta-in-turkey.html

Turecká MŠ bola tvorcom webstránky projektu, aktivít Festival - súhrn činností projektu; Tradičné remeslá https://feel-eu.blogspot.com/2022/04/traditional-crafts.html

Mapa projektu:

 

 

Do projektu  sa zapojili partnerské materské školy s deťmi 3-7 rokov a základná škola s deťmi od 5 do 12 rokov a to ako vybrané spolupracujúce triedy a ich pedagógovia počas plnenia aktivít a cieľov projektu, zapojili sa všetci pedagógovia, vedenie škôl, všetky deti a aj starší žiaci  počas mobilít zamestnancov na Krátkodobých vzdelávacích aktivitách v partnerských školách. Mnoho mimoškolských vzdelávacích organizácií spolupracovalo na aktivitách projektu napr. Centrá voľného času, Etnografické múzeá a galérie, lektori remeselných inštitúcií, regionálne kultúrne a vzdelávacie centrá. Predstavitelia miest boli nápomocní pri realizácii mobilít zamestnancov a zabezpečili oficiálne prijatie a informácie o partnerskom meste a oblasti. Ako uvádzame v Mobility Tool: v Turecku sa zapojilo spolu 240 detí materskej školy Aliaga anaokulu, 28 učiteľov,  7 lektorov a expertov zo spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií, 12 administratívnych a nevyučujúcich zamestnancov, 240 rodičov detí MŠ, 5 predstaviteľov mesta a 50 obyvateľov komunity, ktorí sa zapojili do aktivít projektu. V Taliansku sa zapojilo 195 detí MŠ a 160 žiakov ZŠ, 52 učiteľov, 2 lektori a experti zo súkromných inštitúcií, 12 administratívnych a nevyučujúcich zamestnancov,  7 predstaviteľov mesta Scordia, okolo 200 rodičov a obyvateľov podieľajúcich sa na aktivitách projektu. Na Slovensku sa do projektu zapojilo 130 detí MŠ, 90 žiakov susediacej ZŠ, 34 učiteľov, 11 lektorov a expertov zo spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií, 14 administratívnych a neučiacich zamestnancov, 75 rodičov detí MŠ, 5 predstaviteľov mesta a tiež 30 rodinných príslušníkov a obyvateľov spolupracujúcich na aktivitách projektu. V Rumunsku sa zapojilo 125 detí MŠ,110  ich rodičov, 93 žiakov ZŠ, 32 učiteľov, 15 lektorov a expertov zo spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií, 14 administratívnych a neučiacich zamestnancov, 4 predstavitelia mesta a 30 obyvateľov spolupracujúcich na aktivitách projektu. V Poľsku sa zapojilo 100 detí MŠ, 15 učiteľov, 7 lectorov a expertov zo spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií,  12 administratívnych a neučiacich zamestnancov, 200 rodičov detí MŠ. Celkove bolo do projektu FEEL zapojených približne 2356 osôb. Všetci učitelia, zamestnanci škôl, spolupracujúci účastníci, deti partnerských škôl a ich rodičia, takisto aj rodinní príslušníci pedagógov a koordinátorov projektu sa zapojili do aktivít projektu so záujmom a s radosťou, tešili sa z výsledkov a vyjadrili, že chcú byť aj v budúcnosti zapojení do týchto aktivít medzinárodnej spolupráce.