Search

Výbor OZ pri MŠ

Členovia OZ:

  • p. Gburíková (predseda výboru OZ)
  • p. Hiščák
  • p. Novotný
  • p. Hudáková
  • p. Oravcová
  • p. Vargová

Kontrolór OZ:

  • p. Lukáčová

Poplatky do OZ:

  • príspevok do OZ - 30 €/ polrok

Číslo účtu OZ: 1092122009/1111, IBAN:SK2911110000001092122009

 Pri platbe prevodom na účet treba do poznámky uviesť meno, priezvisko dieťaťa a číslo triedy, ktorú navštevuje. 

Dvere pre rodičov sú otvorené. Ak máte otázky, pripomienky alebo návrhy, radi vás medzi sebou privítame!