Search

Výbor OZ pri MŠ

Členovia OZ:

  • Justína Bojčíková (predseda OZ)
  • Pavol Hiščák
  • Dana Harajová
  • p. Leskovjanská
  • p. Slabý
  • p. Popiková

Kontrolór OZ:

  • Janette Takácsová

Poplatky do OZ:

  • príspevok do OZ - 30 €/ polrok

Číslo účtu OZ: 1092122009/1111, IBAN:SK2911110000001092122009

 Pri platbe prevodom na účet treba do poznámky uviesť meno, priezvisko dieťaťa a číslo triedy, ktorú navštevuje.


Žiadame rodičov, aby poplatky do OZ za II. polrok ŠR 2016/17 uhradili do 15.06.2017.


 

Zasadnutia OZ pri MŠ Juhoslovanská sa konajú väčšinou druhý štvrtok v mesiaci o 16:00 v zborovni materskej školy.

 

Dvere pre rodičov sú otvorené. Ak máte otázky, pripomienky alebo návrhy, radi vás medzi sebou privítame!