Search

Výbor OZ pri MŠ

Výbor OZ:

  • Ing. Martin Vitéz (predseda výboru OZ)

Poplatky do OZ:

  • príspevok do OZ - 30 €/ polrok

Číslo účtu OZ: 1092122009/1111, IBAN:SK2911110000001092122009

 Pri platbe prevodom na účet treba do poznámky uviesť meno, priezvisko dieťaťa a číslo triedy, ktorú navštevuje. 

Dvere pre rodičov sú otvorené. Ak máte otázky, pripomienky alebo návrhy, radi vás medzi sebou privítame!