Search

Zmluvy uzavreté od roku 2014

Divadlo Portál

Zmluva o poskytovaní službz pri zbere odpadov - INTA, s.r.o.

Zmluva - ERIK, s.r.o.

 

Zmluva o dielo - Kodrestav, s.r.o

Zmluva - Ľubomír Hreha

Zmluva o poskytovaní vybraných činností- BPMK, s.r.o.

 Zmluva - Ľubomír Hreha

 Zmluva - Zmluva o účasti na projekte AMV

 Zmluva - Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny v rámci Projektu školské ovocie a zelenina

 Zmluva - Zmluva o o zabezpečení stravných lístkov

 Dohoda- Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Zmluva - o krátkodobom nájme (Muzikálová škola)