Search

Tabuľka k zákazke s nízkou hodnotou

 

Plastové okná a dvere

 

Predmet zákazky

CPV

Lehota na predkladanie ponúk

Lehota dodania

Pracovisko/miesto dodania

Príloha č. 1-1 k výzve č. VO-1-2017

Výmena okenných výplní a dverí na budove MŠ Juhoslovanská

45214100-1 – Stavebné práce na stavbe budov materských škôl

10.07.2017

do 10.00hod.

20.11.2017

Materská škola, Juhoslovanská 4,

040 13 Košice

Príloha 1  k Výzve č. VO-1-2017- plastové okná

 


Príloha č. 1

 Súťažné podklady, ktoré sú súčasťou prílohy 1-1 si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:

 a) Elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 b) Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:

Materská škola, Juhoslovanska 4, 040 13 Košice

 

Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie  ponúk  a dokladov je do 10.7.2017 do 10,00 hod.