Search

Kolorit Slovenského Ornamentu

Víťazka súťaže Kolorit Slovenského Ornamentu - Martinka Antošová. Gratulujeme

ERASMUS plus - V Materskej škole Kraczkowa v Poľsku

Naše pani učiteľky v rámci programu ERASMUS plus navštívili prvú z partnerských krajín - Poľsko. Vrátili sa domov plné zážitkov a nových skúseností.

ERASMUS +

V rámci projektu ERASMUS + nás navštívili pani učiteľky z iných krajín. My sme im na privítanie pripravili krásny program a ukázali čo všetko robíme v našej škôlke.