Search

Deň materských škôl 2019

Pri príležitosti dňa materských škôl sme sa zapojili do tejto akcie kresbami detí. Všetky práce detí sú vystavené na Magistráte mesta Košice.