Search

Výchovný koncert 2019

Nedávno sme navštívili ZUŠ Márie Hemerkovej, kde sme sa zoznámili s rôznymi strunovými nástrojmi. Koncert sa nám veľmi páčil a ďakujeme pani učiteľkám, že nám nám hudobné nástroje predstavili.