Search

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy za  školský rok 2018/19

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy za  školský rok 2017/18

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy za  školský rok 2016/17

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy za  školský rok 2015/16

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy za  školský rok 2014/15. 


Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy za  školský rok 2013/14.


 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy za  školský rok 2012/13.